Healing fra det høyeste PDF Skriv ut E-post

Mange går til healing med sine plager, om de er fysiske eller oppleves på andre måter. Samtidig oppdager fler og fler sine egne healingevner, eller jakter på healingmetodene eller kraften som trenges. Hva skal til for at en healing skal bli vellykket?


Hvordan får man en forbindelse med healingkraften? Hvordan kan man samarbeide med denne kraften så den ønskede healingen skal skje? Og hvordan skal man få helbredelsen til å virke på beste måte? Dette er noen av de spørsmålene man må finne svar på før man begynner å gjøre healingseanser for seg selv og andre. For begge deler er fullt mulig. For få eller ingen gjøre helbredelser ved hjelp av sin egen kraft alene.

Mange sjamaner gjør healing gjennom kraften fra veivisere og kraftdyr. det kan fungere godt fordi kraftdyrene er agenter for et hellige, eller utsendinger fra Den store kraften. Men hvorfor bruke representantene for kraften om man selv kan få direkte kontakt med selve kilden?

Kraften det er snakk om befinner seg i en annen dimensjon enn den hverdagsbevisstheten de fleste erfarer. Kraften har en annen vibrasjon, hører hjemme et annet sted. Det stedet er over over oss, over våre hoder, i den øvre verden eller i himmelen.

Å få en direkte forbindelse med denne kraften er altså ønskelig og nødvendig om man skal gå i gang med healingarbeidet. Det kan etableres gjennom en sammensmeltning mellom din fantasi, dine anelseskrefter og samtykke fra ditt under-og overbevisste sinn.

Det første du må gjøre om du ønsker å utføre healingarbeid, er å navngi Den høyeste kraften med en betegnelse du er fortrolig og bekvem med. Det kan være en betegnelsen som Den høyeste kraften, Den store ånd, Gud, Buddha, Allah eller annet. Du kan selv velge din betegnelse. Den er helt nødvendig. Uten denne språklige benedvnelsen kan ikke forbindelsen etableres på en klar og ønskelig måte.

Når dette er avklaret kan forbindelsen med kraften etableres på følgende måte. Sitt behagelig og komfortabelt. Forstill det at du sender oppmerksomheten opp over hodet ditt. Du kan merke det når du når møtestedet i Den øvre verden. Om du ikke merker det, slå deg til ro med at du er fremme. Så kan du henvende deg til kraften gjennom stillheten i ditt indre med det navnet du har valgt å bruke. Øyeblikkelig kan forbindelsen skapes, like raskt som lyset kommer nå bryteren slås på.

Om du skal gjøre en healing på en person, trenger du en verbal tilslutning fra personen. Du trenger den for hver healing du gjør, selv innen en og samme seanse. Dette gjelder om du skal heale sykdom, belastende tankemønstre, om du skal heale forhold i fortiden, om det gjelder forefedrehealing eller healing av den sjelelige essensen.

Om vedkommende du skal heale er alvorlig syk, kan du få tislutning fra vedkommendes ekttefelle eller samboer, evt. foreldre. Gjelder det barn barn, holder det med tilslutning fra foreldre.

Når du har fått denne tilslutningen og du har klart for det det aktuelle healingønsket, tar du veien opp til møtestedet i den øvre verden, uttaler så healingønsket og sier så i stillheten i ditt indre mens du bruker betegnelsen du har valgt å bruke: Høyeste kraft, jeg kommanderer deg til å utføre denne healingen.

Så om du har anfektelser rundt det å kommandere Den høyeste kraften eller Gud, må du avklare dette på forhånd, før du setter i gang. Noen mener det er umulig, eller umoralsk for et menneske å kommandere Den høyeste kraften. Men det kan hjelpe å vite at denne kommandoen like mye gjelder ens eget og klientens under-og overbevisste, så alle involverte skal bli klar over hva som skal skje, og adlyde.

Når healingønsket er uttalt, kan du legge til: Ta alle de tankemønstrene som er årsak til denne tilstanden inn i ditt lys. Erstatt dem med mønstre som skaper helse, glede og balanse. Ta også alle de tankemønstre som saboterer healingen inn i ditt lys og erstatt dem med mønstre som er helt og fullt i tråd med Den store plan.

Når det er gjort, sier du stille inni deg: Takk. Takk. Takk. Det er gjort. Det er ferdig. Der er et er fullbrakt.

Det sender signalet til alle involverte at du har oppfattet at ønsket er oppfylt. Det er av den grunn man skal takke.

Så er healingen over.

Noen har den oppfatning at healing er meget vanskelig å få til og skal være tunge og besværlige å utføre. Det kan være et signal om at man har et tankemønster man må heale i seg selv, før man går i gang med å arbeide med andre. For om man arbeider i harmoni med Den høyeste kraften skjer dette ubesværlig og hurtig, og uten anfektelser.

Det er en god regel for en healer å ikke bruke egen kraft og vilje i arbeidet. Da kan man fort bli sliten og bruke opp egne ressurser og krefter. Dessuten skaper noe slik en energiforbindelse mellom healer og klient, som ikke er ønskelig eller gavnlig. Dessuten er dette arbeidet helt i hendene på Den høyeste kraften.

Noen har også motforestillinger rundt det å helbrede seg selv. Disse tankemønstrene blir da det første forhold man må gjøre noe med.

Om man vil gjøre fjernhealing, kan man bruke samme oppskriften. Det er altså ikke nødvendig at den man skal helbrede er tilstede i samme rommet som deg. Det kan være til hjelp for å skape fokus om man kan omskape en gjenstand man har hos seg til å representere personen man vil arbeide med.

Ailo Gaup

Kommentarer (3)Add Comment

Skriv kommentar
mindre tekstfelt | større tekstfelt

security code
Skriv inn bokstavene ovenfor i tekstfeltet nedenfor


busy
 


Kopirett © Tre Bjørner Forlag 2022. Redaktør: Ailo Gaup.

Host: Kvisvik Nettutvikling