En reise inn i Sjamansonen PDF Skriv ut E-post
Sjamansonen

NY BOK: ”Sjamansonen” er en bok om sjamanisme som en verdensarv, med samiske tradisjoner som utgangspunkt. Det er den første boken om samiske tradisjoner i et samtidsperspektiv, som en aktuell praksis. Her møtes lokalhistorie og åndelig kultur.


Ailo Gaup forteller om arbeidet med boken:

”For 25 år siden reiste jeg rundt på Nordkalotten for å finne ut om den samiske sjamanarven. Da var det ikke slik at man kunne møte sjamanlærere på sirkler annen hver helg. Den gangen måtte man lete dem opp. På den måten traff jeg mine første lærere i denne gamle kunsten. Der ble også den mektige naturen en lærer for meg. Jeg var på jakt etter min identitet og stammens trommer tok meg med på en lang reise.

Da jeg for to år siden begynte å skrive denne boken, var hensikten å fortelle om metodene jeg hadde tilegnet meg og om erfaringer jeg hadde gjort. Etter hvert utvidet perspektivet seg. Lysten våknet til å fortelle om selve den livsveien som sjamanismen tok meg inn i. Så ut over en omtale av sjamanmetodene, handler boken om den livsprosessen som denne gamle arven vekket i meg.

Jeg husker godt da muligheten åpnet seg for å studere ved ”Foundation for Shamanic Studies.” i USA. Det var som en milepæl den gangen. Gjennom seks år fulgte jeg et opplegg som var med på å forandre livet mitt. En gang i løpet av den tiden var sjelehenting en av de metodene jeg fikk erfare og lære. Den gangen virket dette nytt for meg, og Sandra Ingerman var den store pioneren på feltet.

Da jeg en del år etterpå leste om samiske sjamaners verden, kom jeg over en beretning fra 1100 tallet. Det ble en vekker for meg. Der ble sjelehenting beskrevet, akkurat det jeg hadde lært meg i USA og som hadde vært nytt for meg da. Slik oppdaget jeg at dette tilhørte den gamle samiske sjamanarven.

Det føltes ikke som å gå over bekken etter vann. Men gjorde snarere at respekten for de lokale tradisjonene vokste.

Gjennom arbeidet med boken og møter med sjamaner fra mange land utvidet perspektivet seg rundt denne gamle kunsten. Ingen annen åndelig spesialist har hatt så forskjellige oppgaver å ta seg av og så mange uttrykk til sin rådighet. Og likheten i denne praksisen blant folk adskilt av store avstander i tid og rom, er slående. Slik fikk jeg forståelsen for at dette er det første store kulturfaget. Sjamankunsten er en verdensarv og min vei inn i denne arven åpnet seg gjennom lokale samiske tradisjonene.

Forholdet man har til naturen kan bli åpningen man trenger for å få adgang til sjamanenes verden. Slik har det vært fra gammelt av. For dette er en naturnær og naturgitt spiritualitet og sjamanene bruker naturen som speil. Meditasjon over forskjellige sider ved naturen kan gi enhver et møte med egne, indre landskap og de kreftene og mulighetene som finnes der. Et knippe slike teknikker og metoder utgjør sjamanenes arv.

Det forholdet at sjamanisme er navnet på de eldste kjente metodene som finnes for kraft, healing og ekstase har også naturen og naturgitte forhold og erfaringer som utgangspunkt”.

Siden slutten av 1980 tallet har Ailo Gaup undervist i sjamanisme, basert på samiske tradisjoner og egne erfaringer. Det har tatt ham rundt til mange steder og land for å  dele det han kan og for å lære mer om denne kulturarven. En gang var han journalist i Oslo. Han har utgitt skjønnlitterære bøker, som ”Joiken og kniven”, ”Under dobbel stjernehimmel” og ”Trommereisen”.

  • Ailo Gaup: Sjamansonen
  • Tre bjørner forlag
  • 377 sider
Kommentarer (0)Add Comment

Skriv kommentar
mindre tekstfelt | større tekstfelt

security code
Skriv inn bokstavene ovenfor i tekstfeltet nedenfor


busy
 


Kopirett © Tre Bjørner Forlag 2022. Redaktør: Ailo Gaup.

Host: Kvisvik Nettutvikling