Hva betyr sjaman? PDF Skriv ut E-post

Ordet tilhører manchu-tungus-språket i Sibir. Stavelsen "sja" kommer fra verbet "å vite". Betegnelsen betyr altså "den som vet". Dette er blitt den internasjonale betegnelsen for mange spirituelle teknikker og metoder som finnes fra gammelt av blant forskjellige stammer og folkeslag, og på alle kontinenter.

Det finnes en ironi i dette forholdet. Gjennom seks år studerte jeg sjamanisme i en gruppe i USA. Noen fra den gruppen dro avsted å lære mer om sjamanisme blant det folket som hadde gitt navnet til denne praksisen. De oppdaget at nesten ingen i tungus-stammen husket ordet. USSRs indoktrinering og den store glemselen hadde gjort at praksisen nærmest hadde blitt borte. Den hadde gått under jorda, for å si det slik. Jeg har i det siste fått høre at sjamanismen spirer opp igjen i blant manchu-tungusfolkene, slik det gjør blant andre etniske grupper, som også har vært utsatt for undertrykkelse, enten maktpolitisk, eller fra de store og strenge statsreligionene. Det finnes ingen av dem som ikke har brukt makt for å utrydde eller omvende sjamaner.

Interessen for sjamanisme er også våknet blant majoritetsbefolkningen. Det er som det skal være. For hvis man går bakover i historien, til tiden før de store religionene, da oppdager man at den første åndelige arven var det vi nå kaller sjamanisme. Sjamanisme er den eneste "verdensreligion" som har eksistert, selv om dette ikke er noen religion, men en erfaringsvei.

- Mener du at sjamanisme en gang har vært praktisert blant folk over hele jordkloden?

- Jeg tror det. Fra gammelt av går det et "sjamanbelte" fra Sameland og gjennom hele Sibir. Innvandrerne fra Asia brakte sjamanisme med seg til Nord og Sør-Amerika. Fenomenet finnes fra gammelt av i Australia og på de store øykulturene i Stillehavet og selvfølgelig i Afrika. Så sjamanisme er egentlig en åndelig verdensarv. Vi finner spor etter sjamaner på alle kontinenter.

- Når oppsto dette?

- Det har ikke "oppstått", slik kristendommen eller buddhismen har "oppstått" eller blitt "grunnlagt" av en religionsstifter. For dette har vært der hele tiden, som en mulighet nedlagt i oss, som en erfaringsvei. Slik er det en arv fra gammelt, fra neolittisk tid som det kalles, den tiden da menneskene levde sammen i stammer, uten privat eiendomsrett, uten klasseskiller og de sosiale strukturene som karakteriserer seinere samfunnsepoker.

Så fra historiens morgengry har sjamanen vandret gjennom historien, under mange navn og i forskjellige roller, alt fra å være lærer og ritualleder, mytepoet og kunstner, forteller og helbreder. Og seer. Og ikke minst klovn, med sin uventede agering.

- Hva er de tidligste sporene vi kan finne etter sjamaner?

- Helleristninger, hulemalerier og hellige steder i naturen. Folkelig medisin, kunst og eventyr har også sine røtter tilbake til sjamaner. Men det viktigste for meg er mytologien og symbolene, for det er gjennom dem at kontakten til den indre verden holdes åpen. For selv om altre i naturen kunne ødelegges og trommer brennes, så overlevde forestillingene om sjamanen og sjamanmetodene. Og nå når statsreligionene ikke lenger har noe "ris bak speilet" kommer sjamanismen tilbake, som fra jordas indre eller frem fra bakom sola og stjernene.

Sjamansymbolene fra "den gamle tiden," fra jeger-og-samlerepoken er kraftdyr og himmelkrefter. På de gamle samiske sjamantrommene er ofte sola tegnet med sine stråler midt i sentrum, mens kraftdyr og andre mer dagligdagse symboler er spredd omkring andre steder på skinnet.. Jeger-og-samlersamfunnets symboler og mytologi speiler altså en ordnet verden, der både dagligdagse dimensjoner og instinktive prosesser han sin plass. Den som vandrer på denne sjamanveien kan fortsatt møte "villdyrene" fra den innvendig "befolkede" jorden, og "stjernevandrerne" i det uendelige himmelrommet.

Da jordbrukssamfunnet oppsto, vokste en ny livsform, en ny livsforståelse og med det en ny mytologi frem. Det var i denne epoken at eierskap til land og vann oppsto. Da ble de første grensene mellom mine jorder og dine trukket. Fra den tiden stammer en mytologi fra "såkorn og innhøsting", altså en sjamanarv som springer ut av erfaringene fra fastboende liv, husdyr, planting og innhøsting.

Men samtidig med at "inngjæringen" begrenser de landområdet man betrakter som sitt, begrenser det også omfanget av mytologien. Stoffet som viser seg i symbolsk form fra disse mytologiske lagene blir altså mer eiet som "mitt" i en personlig mening, enn det som kommer ut av jeger-samlermytologien.

De store nomadekulturene, der menneskene levde nær dyreflokkene, er også opphav til mytologi. Siden nomadene hovedsaklig levde med og av et dyr, utviklet de et klanssystem, der dyreflokkenes ”beskytter” kom tilbake som en sjelemester. Mellom klansdyret og stammen oppsto det etter hvert en pakt eller et hemmelig slektskap. Som en mytologierfaring kan det å temme et dyr peke på gleden eller nødvendigheten av å dyrke eller styrke en side eller en nyttig evne i sinnet. I alle tilfeller dreier det seg om å gå i lære. Det finnes også klanssystemer basert på en "hovedplante".

- Hva i all verden kan dagens mennesker lære av dette?

- Sjamanmetodene kan åpne en vei til det indre og til andre dimensjoner i en selv. Der kan man finne kilden til en levende og bevegelig energi. For energi er ikke bare energi, slik musikk ikke bare er en tone. Energi har mange nivåer. Inne i den ordinære, fysiske energien kan man finne renere og klarere energistrømmer. Sjamanmetodene kan lære en å fremkalle disse sansbare energiene. Sansene blir som kikkehull inn i andre dimensjoner. Det er en verden av energi og mytologi der inne, den venter på å bli vekket til live og på å bli tatt i bruk Det enestående er at disse sinnsbildene og symbolene innenfra styrer sansninger og følelser. Mytologi og symbolbevissthet rommer eller omfatter altså det livsfeltet som i dag kalles psykologi.

Slik kan vi få kommunikasjon med kilder av kunnskaper, for både kraftdyr og veivisere er kunnskapsbærere.

Dessuten er sjamanisme en demokratisk livsvei. Sett fra kirken og statens side kan det være forståelig at de ikke ønsket å ha hundrevis av sjamaner løpende fritt rundt for hele tiden utfordre Makten og Livssynsmonopolet. Og det var vel en av grunnene til at de satte så mye inn på å knekke dem. For det var sjamanene som misjonærene siktet seg inn på i Sameland, der hvor det var "en tromme i hvert telt".

For sjamanismen er en individuell vei til svar på store og små spørsmål. For sjamaner er det ikke nødvendig med all verdens annenhåndsinformasjon fra prestene eller andre som støtter seg på Den Store Boken. For de leter selv opp svarene, og det fra den høyeste kilde. Dessuten er selve seansen spennende i seg selv. Dette er en vei for de som vil være en i saueflokken, ledet av en hyrde. Sjamanisme kan være et bidrag til demokratisere det siste store autoritære livsfeltet i samtiden, nemlig religionen med en Gud på toppen, og frykt i bunnen. Det er heller ikke under autoritære livsforhold at kreativiteten blomstrer best. For kreativitet og lydighet trives ikke alltid så godt sammen.

- Dette er ikke en religion sier du. Hvordan forklarer du det?

- Dette er en erfaringsvei og noe man kan trene seg opp i. For de fleste skjer dette på tommesirkler eller sjamansamlinger. Den første sjamantreningen består i å skape det rette fokus og den rette stemningen eller intensjonen. Dette fokus kan oppstå rundt et indre erindringsbilde, eller et symbol, som brukes som åpning inn i ny forståelse eller kunnskap. Når dette er etablert, kan trommene begynne. Det man møter på trommereisen står klarere frem og med større tydelighet og konsentrasjon enn de sanseinntrykkene man får i dagliglivet ellers. Mange sjamaner arbeider hardt og ekstatisk for å nå frem til denne klarheten, mens andre når frem gjennom stillhet. Fordi ekstasen og transformasjonen kan ha mange former, kan sjamanarbeidet se så forskjellig ut på det ytre planet.

- Hvis sjamanisme ikke er en religion, hva er det da?

- Sjamanisme er navnet på de eldste kjente metodene for kraft, innsikt og kreativitet, det man trenger for å komme videre dit den lysende stien kan føre en. Det er altså en erfaringsvei, ikke bare tro.

Sjamaner bruker på forskjellige måter naturen som speil, slik at sinnsbilder fra ytre natur kan lede inn i indre landskap. Det er alltid noe i det ytre, med sitt artsmangfold, som treffer en og som kan bli en bro til det indre. Og det man opplever når dette skiftet skjer, er bevissthetsforandring.

Tett skog og huler kan vekke kraftfulle jordforbindelser og fornemmelser av mørke og mysterium. Myrland og elver kan skape andre, glidende fornemmelser og sansninger. Fjelltopper leder tanken mot det høye og rene. "Ville" trær og vekster i skogen, har en annen mytologisk mening enn "tamme" busker og frukttrær. Dyrket mark kan stå for evner som pleies og innsats som høstes. Møter med ville dyr kan representere instinktiv kraft. Om husdyrene vandrer gjennom sjamandrømmene kan de som sagt romme meldinger rundt nære livsforhold. Kjeledyr kan stå for evnen til å gi kjærlighet til seg selv og andre.

- Kan du gi en definisjon på en sjaman?

- En sjaman kalles ofte en såret healer. Man må først helbrede seg selv før man kan gå i gang med å hjelpe andre. Det er en stor sjamanoppgave å ta seg av det som ikke er i orden i livet. En sjaman er en som drar på inn mellom verdenene og finner sine hjelpere og sine oppgaver der.

- Er dette det samme som å gå i ekstase?

- Det kan man si, om man tar mangfoldet av ekstaseuttrykk med i betraktning. Ekstase og trance er egentlig beskrivelse av det samme tilstanden, trance er den medisinsk termen og ekstase er den religiøse. Men sjamaner har egne beskrivelser. I samisk mytologi heter dette Saivo-bevissthet. Michael Harner kaller det SSC "the Shamanic State of Consiousness". Det som er felles for disse beskrivelsene er bevissthetsforandringen den enkelte går gjennom.

- Kan man lære sjamanisme?

- Erfaring viser at man kan lære det. Eller at man må lære det. Fra gammelt av er det flere veier inn i sjamankunnskapen. Den ene måten er gjennom familiesjamanisme. At du ble født inn i en sjamanfamilie og at talentet ble utviklet og dyrket gjennom oppveksten. Den andre måten var gjennom selv å søke sjamankunnskapen og å utdanne seg hos en eller flere mestre. Den tredje måten var indre opplæring, at mytesinnet våknet i den enkelte og opplæringen tok til innenfra, uten ytre lærere. I noen Sibirstammer var det slik innrettet at det å være stammens sjaman gikk på omgang. Det var altså noe alle voksne kunne gjøre, som en form for åndelig verneplikt som man ble utpekt til å avtjene. Jeg har lest og hørt mange historier om sjamaninnvielser. De historiene som har overlevd fra gammelt av er gjerne de mest dramatiske, med sykdom og kriser som viktige element. Men også fra gammelt av finnes historier hvor innvielsene har skjedd i det stille.

Ingen av disse fremgangsmåtene var mer autentisk enn de andre, spør du meg. For det autentiske i sjamanismen ligger i det man finner når man gjør reiser inn mellom verdenene.

Kommentarer (96)Add Comment
0
Skoleprosjekt om Nyreligiøsitet
skrevet av Kristoffer, February 19, 2009
Vi hadde nettopp et skoleprosjekt der jeg valgte emnet ''Sjamanisme''. Denne siden hjalp veldig mye og ga mer informasjon en læreboken vår. Takk for godt innhold smilies/smiley.gif
0
Les
skrevet av sebastiansjaman, May 25, 2009
er det greit i sjamanismen å røyke hasjish aka. cannabis sativa?
jeg tenkte meg å studere dette nærmere.
0
besvart av ailo
skrevet av røyke hasj, May 26, 2009
Ikke greit. Ikke sett med mine øyne. Kjenner heller ingen sjamantradisjoner med hasjrøyking som sakramente.

mvh ailo
0
enteogener
skrevet av D.c., May 26, 2009
cannabis er en enteogen plante
Men har selvsagt ikke noe å gjøre i vårt ordentlige land.
Du får vær så god bruke lut å fiskeslo
som i de riktig gode gamle dager.
adjø.
0
skrevet av ailo
skrevet av cannabis, May 26, 2009
Hjelp meg. Kan du vise meg en sjamantradisjon der cannabis brukes som sakramente? Det er hva jeg bruker som veiviser i denne sammenheng, der spørsmålet er om det er greit i sjamansammenheng å røyke hasj.

For øvrig er det ingen i dag som vet hva som var innholdet i lut og fiskeslo. Lut i vår forståelse av ordet var det i alle fall ikke.

Vet noen hva det var de kokte i den gryta?

mvh ailo
0
...
skrevet av Final T, May 26, 2009
0
...
skrevet av Final T, May 26, 2009
0
røykelse som sakramente
skrevet av Cd., May 26, 2009


Tobakk å røykelse blir brukt som sakramente i flere
sjaman tradisjoner.
Cannabis har en sterk søtlig aroma som gjør den utmerket
til bruk som både røkelse for rommet og til å innhalere
for å indusere en endret bevissthets tilstand.

Men det er ulovlig å bruke cannabis i norge
som det er med fleinsopp.
Bare fordi den vokser fritt,betyr ikke at man
skal ta seg friheter!

0
...
skrevet av Final T, May 26, 2009
Kva med sufiane? Og "midt i mellom-folka" skytarane? smilies/cry.gif
0
...
skrevet av Cd., May 26, 2009
Jeg leser at noaidens styrkedrikk
inneholder tran,fiskeslo,fiskehoder,og vann.
Og så er det jo slik at om en overdoserer seg på fiskemat
så går en ofte inn i en drømmeliknende å heller sløv tilstand.
Fiskefett som vi vet gir meget god kraft,og smører hjerne
å hjerte og styrker skjelettet.


0
fisk og global oppvarming
skrevet av Final T, May 26, 2009
Men ikkje all slags fisk! Sjå berre på denne uskuldige, vesle kreaturen:
http://www.telegraph.co.uk/ear...coast.html
0
...
skrevet av hmm, May 26, 2009
0
hhrmmpff!
skrevet av C.D, May 26, 2009
0
prøver igjen
skrevet av C.D, May 26, 2009
0
Ofela.
skrevet av sidespor, May 26, 2009
Og så er det jo slik at om en overdoserer seg på fiskemat
så går en ofte inn i en drømmeliknende å heller sløv tilstand.


Hm. Tror tilstanden kan komme av alle miljøgiftene og tungmetallene som har kommet til i fisken i nyere tid.
http://www.fishinghurts.com/HealthConcerns.asp

Fiskefett som vi vet gir meget god kraft,og smører hjerne
å hjerte og styrker skjelettet.


Markedsskapt overtro!
http://www.independent.co.uk/l...1193.html
0
fiskepinner
skrevet av C.D, May 26, 2009
At fisk gir kraft er ingen markedsskapt overtro.
Og at fisk styrker synet og nervene er heller ikke overtro.
Noaiden visste at om han eller hun inntok en større mengde
med fiskekraft så ville denne få ønskede reaksjoner
i form av kroppslig bedøvelse og sammen med runing og bomming en ut av kroppen flyvefølelse.
Å drikke blod fra et nyfellet dyr
har også vært kjent som jegerens metode for å erverve dyrets kraft å visdom.

Voi-Voi!
Og med kraft å visdom menes dyrets sjel og tilknyttning og kjennskap til naturens åndelige verden.
0
javel.
skrevet av ofela., May 28, 2009
Noen sjamaner røyker hasj, drikker ferskt dyreblod og spiser fiskeslo

Andre sjamaner har andre metoder

Fint at ikke alle er like (...)
0
javel
skrevet av Benedikte, May 28, 2009
Ja det er fint at ikke alle er like (smiley)

Ingenting i naturen er likt
og DET er det som gjør den til den skjønnhet den er.
Hver minste lille rare detalj er med å skape et hele,
som gjør magien levende å følbar for den som er vÅken.
Derfor skal man In-kludere alt det som er av naturen,
selv om det har et dårlig rykte,et skummelt utseende og aroma.
Ta det inn og lære av det,vokse videre derfra utover lengre.
Man strekker seg gjennom blad verket uten frykt
og får kjenne om det hellige og dens frukt.
Frukten er til å spise av
frykten er til å fise av

oppsøk derfor det annerledes
det ulovlige,det spennende
og la deg oppslukes deri!

For,se!
En ny verden å en ny dag
venter den som legger bag sin fordoms dag!
0
skrevet av ailo
skrevet av takk, May 29, 2009
Dette var en vakker tankevandring, Benedikte, godt å vite at disse tankene finnes så slik,e muligheter åpner seg.

mvh ailo
0
takk
skrevet av Benedikte, May 29, 2009
I like så.
Det var og er spennende å lærerikt å høre når du forteller om sjamanisme,Ailo.

Http://www.youtube.com/watch?v=ZTC_jUaVPw
0
...
skrevet av Benedikte, May 29, 2009
0
detaljerr
skrevet av Bendikk, May 29, 2009
0
Alver
skrevet av Vivi-Renate, June 01, 2009
Hør gjerne på denne sangen nå når det er varmt.
http://www.youtube.com/watch?v=Q6_FdVZQ894

0
...
skrevet av Vivi-Renate, June 01, 2009
Det er så varmt!

http://www.youtube.com/watch?v=Q6_FdVZQ894
0
,-)
skrevet av Vivi-Renate, June 01, 2009
Ho-ho-ho:

nå.http://www.youtube.com/watch?v=Q6_FdVZQ894
0
nepalsk tradisjon
skrevet av Jhankri, June 09, 2009
Om du fremdeles er inntresert kan du sjekke ut jhankri!
0
skrevet av ailo
skrevet av fluesoppbrennevin, July 11, 2009
Se:

www.gudfjellet.com/ sagn

"Der vart halde store festar og etter at dei som var med hadde metta seg med blod av reinen og drukke flogosoppbrennevin, dansa dei sine ville dansar omkring offersprekka..."

Alt i alt er omtalen av ritualet ganske tullete, men det inneholder denne opplysningen om hva som var i den drikken noaidene drakk, om den kalles lut eller noe annet.

mvh ailo
0
Julistemning
skrevet av Udrong, July 14, 2009
Takk for spennende link Ailo
Her fant jeg en link,dere kanskje har sett på sjamansonen før.
Http://erocx1.blogspot.com/2008/12/shamanic-origins-of-christmas.html
0
Hvor mange sjamaner finnes det i verden?
skrevet av Rebekka og Andrea, November 12, 2009
Hei, vi er to jenter på ungdomsskolen som har om temaet sjamanisme og dette var en flott side med mye info.
Men det vi altså lurte på var om du hadde en aning på hvor mange sjamaner sånn ca det finnes i verden nå i våre dager?
0
...
skrevet av Sophia D, August 21, 2010
Hello!
Is there a possibility to get in contact to you, Ailo Gaup?
I´ve got some questions...

Greetings
0
from ailo
skrevet av To Sophia, August 24, 2010
if you send your e-mail, I will contact you.

greetings ailo
0
BRA!!!
skrevet av Lars Lørsen, January 28, 2011
denne netsiden hjalp mye,
Sjamaan!!!
0
answer
skrevet av NELDACannon, May 28, 2011
Some time before, I needed to buy a building for my firm but I didn't earn enough money and could not buy something. Thank God my friend proposed to try to get the loan from reliable bank. Therefore, I did so and was satisfied with my bank loan.
0
k-ching
skrevet av money is not the answer, May 28, 2011
the way to shamanism is not money
but hallucinogenic plants or medicines.
These medicines can be collected with no payment of dollars or dineros
in your own country.

0
...
skrevet av guru-bahuru, May 28, 2011
westeners are off course,thinking that they can buy everything.
and thinking that spiritual experiences must be experienced with taxing gurus or shamans.Westeners do not realise that shamanic teacher is within.
0
...
skrevet av veronique, May 29, 2011
tror ikke du skjønner hele poenget @bahuraguri,om westeners hadde innsett at sjaman læreren var inni dem,så ville det ikke vært bruk for sjamaner og guruer for å vise vei.
westeners liker å få alt servert på sølvfat og sjamanen må derfor være en servitør for den åndelige verden,ikke en selverklært guru som svever på sin egen røksky.


0
not buying
skrevet av guru-bahuru, May 30, 2011

westeners think they know,instead of knowing without thought.
The mind of the westener must be totally rearranged.
0
...
skrevet av olivier , December 05, 2011
jeg lurer på hvordan moraln er innen sjamanismen?
hvordan er levereglene, er det ting de får lov til å gjøre og ikke gjøre ?
0
moralkodehex
skrevet av WenoW, December 06, 2011
schamanern maa følge lovend lik ander menisk,respektere seg,plystre ofte,sove lenge når det trengs,mate fuglen om vinter,snakke mye med seg selv i speilet,ikke banne,la være ¨å ete når en ikke er svulten,plystre,bruke godt vær til lystilbedelse,mørk vær til sove medisjonering,ete epler,drikke vann,ikke iskaldt om morgenen,ha på ullsokker,kysse kjæreste ofte,plystre å danse,ja.for å nevne bare litt.men det er myye mere.smilies/smiley.gif
0
til deg som skrev her over
skrevet av vi vil ha mer, December 06, 2011
av disse lover, vil ha mer moralkodhex, dette er lover som er morsomme jo smilies/smiley.gif
minus noen få da, med det er en hemmelighet
plukker ut bare det som funker
alt som er positivt - prøve å la det vare lenge og lære å trylle så det skal gjenoppstå senere og ofte smilies/cheesy.gif
0
answer this post
skrevet av AguilarTonia31, January 07, 2012
Do you recognize that it's high time to receive the credit loans, which will make you dreams real.
0
...
skrevet av Lene marie, January 08, 2012
hva tenker dere sjamaner om liv/død? smilies/smiley.gif
0
sjaman
skrevet av sjarman, January 16, 2012
Sjamaner tenker liv/død hele tiden,det er en inneboende tankegang som går igjen i tenkende reflekterende skapninger.Selv om vi i dag er moderniserte med butikker,penger og tv serier som aldri tar slutt,så hører sjamanen naturens kall i sitt innerste,og vet at han endag skal vende tilbake til den og bli ett med fjell og trær igjen,og øver seg hele tiden på å skifte form å farge mens han lever,slik at når forfedrene kaller sjamanen hjem,så kan han dette,og går dem i møte uten frykt.

0
...
skrevet av veb, January 17, 2012
smilies/grin.gifsmilies/angry.gifsmilies/sad.gifsmilies/kiss.gifsmilies/cry.gifsmilies/tongue.gifsmilies/tongue.gifsmilies/cool.gifsmilies/grin.gifsmilies/smiley.gifsmilies/cheesy.gifsmilies/grin.gifsmilies/cheesy.gif
smilies/grin.gifsmilies/cheesy.gifsmilies/grin.gifsmilies/angry.gifsmilies/grin.gifsmilies/wink.gifsmilies/wink.gifsmilies/wink.gifsmilies/wink.gifsmilies/wink.gifsmilies/wink.gifsmilies/cheesy.gifsmilies/cheesy.gifsmilies/cheesy.gifsmilies/cheesy.gifsmilies/cheesy.gifsmilies/cheesy.gifsmilies/cheesy.gifsmilies/cheesy.gifsmilies/cheesy.gifsmilies/cheesy.gifsmilies/cheesy.gifsmilies/cheesy.gif
0
når alt er uten ende
skrevet av og det går rundt og rundt, January 17, 2012
Sjamanens mange ansikt
hvor er de talløse
hvor er den omsnudde
som snur opp ned
på alt inni meg
så jeg ikke lengre vet
hva som er opp eller ned
foran eller bak
til høyre eller til venstre
finns det noe ansiktsløst bak det hele
finns det ENE
finns det en sannhet
bortenfor alt
si meg du som vet
0
...
skrevet av sjarman, January 17, 2012
bortenfor alt
finns din ene sannhet
hvit og ren
lik havets salt

bortenfor alt
bortenfor alt

finner
du din sannhet
lik fisken
i vannet

bortenfor alt
bortenfor alt

finner du
det som av de opplyste
blir skrevet
og fortalt

bortenfor alt
bortenfor alt

vil visdommens
henførte engel gjøre
deg ren
og hvit
som kalk


0
liv/død
skrevet av gunilla, January 18, 2012
Når jeg er i livet...
og det er jeg

er døden bestandig tilstede..
en del av livet

da er det legende for meg
å kvitte meg med frykten

...og kontrolltrangen
0
Takk til Gunilla og Sjaman
skrevet av som inspirerer meg og får fram et lite gledessmil, January 18, 2012
Å være helt tilstede
i livet
det er jeg kun i glimt
men de blir stadig flere
og kanskje til og med de varer lengre
eia var jeg det
helt tilstede
med hele meg, hele tiden
sluppet er framtiden
sluppet er fortiden
når tankene driver som lette skyer
mens jeg allikevel har klarblå himmel og sol i sinn
når følelsene går som bølger
jeg kan seile på
jeg er jo her i livet mitt
men har et snev av frykt
eller noen ganger større
andre ganger nesten helt foruten
hva gjør jeg da
ikke legge lokk på frykten
ikke løpe unna
ikke nekte for at frykten finnes
men bekjempe den på dragekjempersvis, det er sikkert mulig
å reise til landet langt bortenfor i det fjerne
der de sier dragen bor
og nedkjempe den som en tapper ridder
men er ikke frykt en helt vanlig følelse
som alle andre følelser
som av og til, og til og med, kan være sunn
når en befinner seg i urent farvann
blir vi ikke mere årvåkne da, finner løsninger
for å overleve
men vanligvis er frykten lammende, den blokkerer oss for det vi ønsker mest
være i flyt i vårt eget liv
og frykten for fortiden
den er jo en illusjon
men den sitter fast
i sinn og kropp og sjel
og hvor mye frykt vi bærer med oss
fra tidligere tid, det er sikkert veldig forskjellig
og hvordan vi skal bearbeide frykten, er sikkert også veldig forskjellig
noen får mild medisin, andre ganske sterk
noen "velger" å gjenskape tilstander av gammel frykt
for å kunne gå gjennom den, det tar tid, det tar på
og kontrolltrangen, det kjenner jeg godt til
herreminhatt så mange feil jeg har gjort der
som har klamret meg til litt av hvert
i forsøk på å få kontroll
så er det det, jeg ønsker da, øve meg i å gi slipp
i går i travle bygater prøvde jeg dette; late som jeg var på besøk
i mitt eget liv, at jeg var en gjest, at det hele var som i en drøm
hver gang tanken min kom på flukt, at jeg ønsket noe annerledes, helst noe bedre
så kom den store takknemmeligheten til slutt
jeg er så glad at jeg lever akkurat mitt liv og ingen andres
og skulle jeg få mitt ønske oppfylt, at jeg vil være våken i det jeg dør
så vil jeg ikke klamre meg til livet, men være klar til å gi det aller siste slipp
i allefall til den kroppen jeg har levd i
den kroppen som var så veldig min
se der kom en frykt for framtiden snikende inn
som jeg må arbeide med og forløse, transformere
så herlig det må være
å være helt tilstede, alltid årvåken og med et klart blikk
og et frydefyllt, stort hjerte og et mildt smil i øyenkroken
bortenfor alt, finnes en sannhet
bortefor alt, bakenfor
finnes en annen virkelighet
for å finne, for å erfare, må vi gå alene
kanskje det finns hundretusenvis av måter å gjøre det på
hundretusenvis av måter å erfare på
de mange i det ene på veien
men jeg har hørt sagt
vi ender opp på samme sted
noen kaller det saivobevisstheten, andre nirvanabevisstheten og noen paradistilstanden
men beskrivelsene er jo så forskjellige
så hvem vet, ikke jeg, ennå, vet du
ja da er du sjaman smilies/smiley.gif
0
Snakk om tåkeslør
skrevet av og øyet som ser, January 18, 2012
Her trodde jeg det var Sjaman som skrev
men da var jeg ikke årvåken nok
klarhetens blikk var ei tilstede
fordunklet er mitt syn
til jeg skroller opp igjen og ser
nøyere etter denne gang
at det er Sjarman som skriver og jeg ler
for da vet jeg
at det må være
en sjarmør av en mann
som bare kan skrive slik
gode ord i vakker innpakning
smelter en kvinnes hjerte
både før og nå og for all framtid smilies/smiley.gif

ps. får håpe det ikke er en shapeshifter på ferde
at illusjonen brister smilies/cool.gif
0
ikke misforstå han
skrevet av den misforståtte rebellen jesus disippel, November 14, 2012
sjamanen bærer verdens byrde og syns det er slitsomt at ingen er villig til å hoppe av lasset i ren fortvilelse for å ikke komme først til helvete. det er ikke no vits å klatre for vi skal alle fram. vi får bare ikke håpe at noen blir kvalt før vi når fram.. det fins en annen retning kjære vene.. slipp andre også fram
0
det er ikke så farlig å misforstå bare en er klar over det vel
skrevet av lys veves inn i m�rke, November 14, 2012

hvorfor må vi på liv og død
konkurere om hvem som kommer først fram
vi er jo der
vi må bare få det fram
la det komme gjennom
blood, sweat and tears
eller latteranfall eller eller
smil og glede eller noe slikt
gjør det noe a
hvordan det skjer
bare det skjer
at vi plutselig
er den vi er
liksom
bare det
ikke mer
ikke mindre
kanskje det ikke behøves anstrengelse
i det hele tatt
noen sier du skal bare slappe av og ta det helt med ro
akkurat som det skal være så lett
når jorden bever
elevene renner over sine bredder
ilden koker en hetere enn het
og luften da
puhæ når den kommer
da letter det
må ut må ut må ut
hvis ikke blir jeg kvalt blir jeg kvalt
gi meg rom til å puste i
svett
hjernen går i spinn av for mange tenkte tanker
det koker over til bokstavene flyr hinsides
strever og strever, demningen bygger seg opp
følelsene går i amokk
verden holder pusten
til bristepunktet
da er det for sent
å snu
da står vi kanskje der
alle som en
og bare ser forundret
på hverandre
og lurer på
var det alt
love
love
love
til alle
rebell
disipler
the wild heart
in action
vi sees
ute i det fri
rommet er for alle
tror jeg
i et lite opplyst øyeblikk
her jeg sitter og taster
i roen en vakker dag
og bare lar pusten gå
0
...
skrevet av Alvekrøll, November 14, 2012
Jo fordi konkurranse er av naturen,og sees ogsaa blant dyrene,om en ikke med nummer på ryggen.Vi er mange forskjellige mennesketyper,akkurat som dyrene er mange forskjellige arter,og vi kjemper om vår arts overlevelse.
Det er en rå og brutal konkurranse i svært mange tilfeller,men vi kan også morre oss med forskjellige leker og spill som gjør dette evindelige konkurrance behovet om til noe man kan hygge seg med.Monopol,sjakk,innlegg på sjamansonen,delta i ulike debatter på nettfora,osv og sov videre.
Noen mennesker elsker konkurrancen,og lever med nummer på trøya,andre igjen avskyr det og trekker seg unna.
Det viktigste er ikke å vinne,men å delta,sies det gjerne når man har kommet sist i et hinderløp og skrubbet seg opp på knær og hender....men hjelper det?,svir det mindre av slike eplekjekke ordtak når man står der med knekk i knærne og lut rygg?
0
konkurranse
skrevet av Lil-jee, November 15, 2012
Vi kan konkurrere i ludo, sport og om mannen/kvinnens gunst smilies/wink.gif - men i spørsmål om liv og død, konkurrerer vi kun med oss selv. Vi deltar i livet, vi får alle våre skrubbsår og lute rygger, men ingen vinner over døden. Slik er også naturen
0
...
skrevet av lys veves inn i m�rke, November 15, 2012
Kanskje egoet vårt luller oss inn i en illusjonsverden
av sammenligninger både av det ene og det andre
liv og død skjer vel hele tiden i oss
og vi kan bare avdekke hvem vi er selv
det er sikkert sant
det begynner jeg å forstå
men hva er dette egoet da
som hvisker så stille i vårt indre øre
om at den eller hin har kommet så og så
langt eller ikke, på denne veien som
synes utenfor oss til tider
særlig når vi mister senter i oss selv

egoet, har jeg erfart i det siste
utvikler seg i takt med resten av meg
det har blitt en riktig åndelig ekspert også
det kan være så åndelig
at det sikkert lurer seg inn mellom
ordene jeg taster inn her nå
mens jeg skriver om det åndelige
uten at jeg ser det selv
jeg syns jeg kjenner en uro i magen
det egoet fornekter seg sjeldnt

jeg tror fullt og fast på hva egoet formidler en stund
men se, noe nytt har også kommet på plass
i stillhet, årvåken, kan jeg begynne å kjenne på
at noe ikke stemmer, kjenne godt etter i hjertet
flyte på pusten

det finnes bare en måte å avsløre egoet på
se at det er en innstans i oss
som bare kan en ting, mime
det mimer det åndelige
takk for fallene i kjellerdypet
når emosjonene stiger opp
sier jeg nå
da vet jeg
at dette er ikke egoet
når jeg føler sinne, sorg, smerte
eller en annen emosjon

men det er sikkert greit med egoet vårt noen ganger
bare vi gjennkjenner det
og kan avkle det
egoet vil konkurrere, forvirre, det kan alle knep
vinner du, hauser det deg opp til du faller
det vet jo alt om deg
hvilke knapper det skal trykke på
alle dine svake punkt
for å få deg dit det vil
stoppe opp med å sette deg selv fri
taper du, sier det, var det ikke det jeg sa
egoet må være den dyktigste shapeshifter jeg vet om
oi, der er sammenligningen og konkurransen igjen
blant hierarkier og polariteter koser dette egoet seg
utfolder seg i all sin prakt
let the paradoxes shake me
ber jeg om, kanskje uten å vite mitt egos beste
mens ildtungene fortærer mitt kjød
renselsens enegier farer gjennom kroppen
i disse tider

og de her dyrekreftene, instinktene våre
det finns lure måter å bruke det på også
som bensin til bålet f.eks.
helle på rikelig så det brenner godt
slik at rusk og rask, skit og lort blir til et flott bål
men da er det om å gjøre at beholderen er på plas
til å kunne romme og forvandle det til en
litt annen kraft, kanskje vennlig kjærlighet og medfølelse
men medfølelsen kan visst bare bli født ut av en ting
hørte jeg i går, det kan bare bli født ut av tomhet
men det er en annen historie, hva er tomhet
hva som blir tømt og hvor og hva som skjer da
det vet jeg ikke ennå

og døden kan ikke dø, ble jeg fortalt for litt siden
så det er bare å la seg dø og bli født om og om igjen
slutte å protestere og bare flyte med
overgivelse
tilitt
måtte det skje
det jeg venter på
0
polariteter
skrevet av Lil-jee, November 15, 2012
Takk "lys veves inn i mørke". Spennende å lese dine tanker.

Jeg tror det finnes en polaritet til alt, og at dette finnes fordi vi skal føle at noe blir forsterket.
Er ikke døden polariteten til livet? Å kjenne på døden forsterker følelsen av livet. Hvorfor tror egoet vårt at de trenger å konkurrere for å eksistere?
0
...
skrevet av Elfrid, November 15, 2012
Er det ingen som tenker på at egoet kansje vil leike?
Det treng ikkje vere for å blåsa seg upp..
Døden er generell, leiken er fri.
Å leve, er å leike.
Nokre leikar seg i dauden, andre døyr fordi leiken vart dårleg.
Det gjeld å halda tunga rett i munnen, på stram line og med vannkjemma hår.
0
ego
skrevet av Lil-jee, November 15, 2012
Kanskje egoets nøkkel ligger i at det ikke anerkjenner at vi alle inneholder alt? Egoet leter etter mørket i andre mennesker for å forsterke lyset i oss selv. Det handler kanskje om å se at alle polaritetene finnes i oss selv?
Da blir den ytre konkurransen ganske absurd
0
leken
skrevet av Lil-jee, November 15, 2012
Egoet vil nok leke ja - det opptrer ivertfall ganske barnslig smilies/grin.gif ivertfall mitt..
Men kanskje leken ikke trenger egoet? Kanskje leken blir mer levende uten egoet?
0
...
skrevet av Elfrid, November 15, 2012
Då vil eg påstå at det er ganske mykje ego i alternativ og selvutviklingsbransjen!;
-du treng hjelp
-du har eit (for deg sjølv)skjult traume
-det feiler deg noko
-eg ser at auraen din er frynsete og skitengul i ytterskjæra.
-dette produktet må du ha !(ellers går det deg ille)
-det står eit skrømt ved din venstre skulder
-osv osv.
alt dette mørkret vert påpeikt og forkynt vis ein ruslar på ei alternativmesse, og og sant å seie er det mykje mørker på standa, og.
Ja, eg er vorten kjeppjaga ein gong, fordi eg spurde feil spørsmål.
Eg forsterkar ikkje eingong mitt eige ljos over å fortelje det.
Polarisere, ekskludere, invertere, obliterere, avertere,reparer, insinuere,anterer, ......
0
...
skrevet av Elfrid, November 15, 2012
Kva leik er uten ego, i grunn? Fortell!
0
alternativbransjen
skrevet av Lil-jee, November 15, 2012
he he, ja slik kan det være. Det er viktig å huske på at når vi spør en annen, får vi et svar som er tolket av en annen.

Leken uten egoet er for meg den frie skapende leken, der den mentale kverna får fri. Det er en tilstand av å være tilstede her og nå, fullstendig oppslukt av det som skjer.
0
...
skrevet av Elfrid, November 15, 2012
Beklager seint svar;
Veel, tenkjer at kanskje er egoet ein gjenstridig demon, som kan fordrivast ut av mitt hjarte, men eit sølvkrusifiks i hand.
Eller naglast til si eiga gremmelege platform, med voodoonål og tråd.
Kva mennesket angår, er ikkje egoet livbøya vi fekk som håndbagasje, og som må droppast når ballongen omsider vil til vers,vers,vers?
0
...
skrevet av Lil-jee, November 15, 2012
Egoet mitt er også av den dramatiske typensmilies/grin.gif det lager illusjoner om hvor stort det er. Kanskje det egentlig er ei bitteliten redd lus som klamrer seg til voodoo-nåla og ber om nåde?
Jeg tror vi har bruk for egoet for å overleve som barn, fordi barnet er fullstendig avhengig av noen andre som tar vare på det. Men hvis vi klarer å være frie voksne, trenger vi det kanskje ikke i like stor grad?
0
...
skrevet av Elfrid, November 15, 2012
Men kan egoet vere ein demon i ein kultur der demonar er eit begrep?
0
...
skrevet av Lil-jee, November 15, 2012
Kan du si mer om det?
0
egologi
skrevet av Krister , November 15, 2012
kan demonen være egoet i ein kultur der egoet er eit skjellsord?
smilies/cry.gif
0
...
skrevet av Krister, November 15, 2012
Kan begrepet være eit redskap for det demoniske egoet i ein kultur der informasjon betyr alt? Og hvis ja,korleis skal me klare vende om i synda?

smilies/shocked.gif
0
...
skrevet av Krister, November 15, 2012
Med adle desse begrepa og uttrykka som skal forklare for oss korleis verden er sydd saman.Adle desse flotte og samansette orda som flørtar med vår bedre halvdel....
Kor lenge skal ein la den diabole egoismen fortrylle oss med sine effektar?
0
demoner
skrevet av Lil-jee, November 16, 2012
Kanskje demonene er alt det vi ikke ønsker å se på, alt det vi ikke vil anerkjenne i oss selv?
Så hvis vi undertrykker egoet, blir det nok til en demon.
Men demoner har en tendens til å løse seg opp i det vi undersøker det uten frykt. Kanskje vi trenger å ta en Stallo-kamp med egoet smilies/wink.gif
0
ånder
skrevet av Krister, November 16, 2012
Demoner er onde vesen i den kristne mytologien,noe man skal frykte,men studerer vi nærmere ka demoner betyr,så finner vi at det er et samlebegrep på ånder,altså nøytrale krefter i oss,som først blir onde eller gode når vi blir konfrontert med dem.
Med andre ord,tenker man at demonene er onde,så er de allerede gitt næring til å plage oss i sinn å sjel.
Kan man som en vitende,invitere åndene uten frykt,så kan man også få hjelp av dem.
Men så lenge der finnes frykt,så kan ikke åndene annet en å ikle seg vår skrekk,og speile den tilbake.
Det er en test å være kristen,akkurat som det er å være sjaman.Ånden tester oss hele tiden om vi er verdige våre selvvalgte titler og medaljer.
På medaljens bakside står det:Vend om! smilies/wink.gif
0
møjkets hejje
skrevet av Krister, November 16, 2012
Vi blir lurte til å¨sende negativ energi til åndevesen,gjennom en mål bevisst feiltolkning av begreper som demoner,helvete,døden osv.
Men det er smikk til egen hånd,å la seg påvirke av populær vitenskapen,og fryktskapende underholdning.Hvem er det som lurer oss?
Det er redde krefter på jorda som vil at alle skal være redde for døden og Gud og gamle erik,foruten vår angst og redsel,så har disse kreftene ingen magisk påvirkningskraft til andre og gjerne unge mennesker rundt oss.

0
dracula 2012
skrevet av Krister, November 16, 2012
Alle disse filmene,seriene og bøkene om vampyrer,hvor stammer de fra?
Hvorfor blir det aldri out of date med blodsugere som lager skrekk?
Jo det er disse redde kreftene i storsamfunnet,som bevisst flørter med sannheten om dem selv.Levende døde mennesker som må ha andres livskraft for å kunne eksistere.
Det går som en rød tråd av blod gjennom historien,bruken av frykt for å lamme folk så motstanden blir mindre når hogg tennene blir satt inn i viljeløst kjøtt.
0
sjamanen som åndevesen
skrevet av Krister, November 16, 2012
Blant alle disse skrekk arketypene,står sjamanen og trollmannen og heksen for meg som de som kan håndtere,veilede mennesker gjennom den tette skogen av projiserte tankeformer som lager det vanskelig for oss å se gjennom,og som stenger lyset ute.
På tide at sjamanen og hans fylgje kommer på menyen i fjernsyns følgjetongar og på sylv-lerretet.Eg er so lei av desse vaklevorne og bleike vampyrane og deira daude blikk.På tide å rive skrekkens slott og la dagslyset steike dei feige skapningane som ikkje eingong speilet orkar å reflektere.

smilies/smiley.gif
0
vampyrer og slikt
skrevet av Lil-jee, November 18, 2012
Jeg tenker at akretypisk så står vampyren og dennes offeret for skyggesidene i oss mennesker. Vi har vel alle møtt folk som gir en følelse av å suge all livskraft ut av en? Vampyren kan tjatre i vei om problemer som de vil at du skal ordne opp i for dem, eller gjøre det som er ditt til sitt eget. I andre enden sitter offeret som ikke evner å sette grenser. Det er også en skyggeside. Det er en runddans om å ikke klare å ta ansvar for sitt eget liv, og de fleste av oss opptrer i begge rollene.

Jeg har ikke sett vampyr-følgetongene på tv, men jeg vi tro at det ikke blir en bra serie uten motkrefter? Hvis det er noen som sloss mot de bleke framtoningene, så vil disse kanskje representere sjamanen/trollmannen/heksen?

Det ligger i oss alle, både skyggene og motkreftene, og som sjaman må vi se klart hvem som er fienden. Kanskje det er en del av prosessen at det lages tv-underholdning av mørket? Man må kjenne sin fiende før man kan sloss :-)
0
Nebb
skrevet av Falk-Nilsen, November 18, 2012
Fienden kler seg ikke i mørkret og har skarpe hoggtenner,han ikler seg lyset for å lure oss alle til å ta hys.Fienden vet akkurat hvilke farger og følelser som forfører oss til å åpne perleporten for denne.
Den skal kjenne seg selv godt,og være årvåken i møte med denne eldgamle som har lurt flere en det går an å telle.
Er man årvåken i møtet med fienden,må han ty til hypnotiserende effekter,det er da man vet hvem man står ovenfor.smilies/wink.gif
0
...
skrevet av Falk-Nilsen, November 18, 2012
Hva gjør fienden for å lure oss fra sans å samling?
Jo han vender opp ner og bak fram på alt,slik at selv den mest oppegående blant oss,trykker på knapper og dreier på hjul som aldri skulle ha blitt rørt ved.
Han setter opp flotte lysende skilt som viser veien ut i den djupeste kvikksand,han er der folket er,og formerer seg blant dem slik at det blir lettere å vinne massene på dagen da vi alle skal til doms.
0
...
skrevet av Falk-Nilsen, November 18, 2012
Si derfor ikke: Jeg kjenner fienden!
Men si heller: Jeg kjenner ikke fienden!
For fienden kjennes ikke,han sees ikke,han høres ikke heller.
Fienden er bakenfor tanken,der oppmerksomheten ikke er.
Rett din lykt mot dette stedet,og skru den ikke av.
smilies/smiley.gif
0
klær
skrevet av Lil-jee, November 18, 2012
Når jeg snakker om det arketypiske MØRKE, mener jeg ikke den ytre påkledningen (hvis du trodde det) smilies/wink.gif
Skyggesidene kan ikle seg alle typer klær, lyse euforiske englegevanter og storblomstrete sommerkjoler og prestekjole for å si det sånn

smilies/smiley.gif
0
...
skrevet av Prinsepresten, November 18, 2012
Når jeg tenker på det arketypiske mørke,blir det så svart at jeg ikke lenger kan se hva jeg tenker.Alt jeg hører er pusten et sted.
Det er et slik sted man ikke vil være lenge ad gangen.

smilies/wink.gif
0
...
skrevet av Elfrid, November 19, 2012
Det arketypiske mørkret i mennesket, må nok fordrivast med sylvkross, vievatn og raudlaukbetarsmilies/smiley.gif
Når det gjeld vampyrsuksessen Twilight, so er det jo i grunn indianarane som vaktar på dei mørke kreftene, og kjenner deira indre vesen, frå langt attende i tida.
(men nokon indianargut, kan ikkje heltinna få!)
Kanskje tyder det på at naturmennesker, dei som framleis er nære naturen, er dei som skil ut ondsap i si reinaste form?
Slik sett natyrsjamanen, meir enn heksi og pappsjamanen?
0
nature
skrevet av Charlot-Henrique, November 19, 2012
Ondsapen slengjer seg frå tre til tre i den kollektive jungelen
og i sin reine nydusja form,fristar han alt som flyr å snor seg,kryp og klatrar.
Han er fristaren,han som freister dei andre med sine streker og aper etter dei som var det ei sportsgrein ein kunne verta verdsmeister i.
Ein skal vokte seg for dørselgjarar utan dører.
0
...
skrevet av Elfrid, November 20, 2012
"Dørseljarar utan dører"smilies/grin.gif
Det er litt slikt Twin Peaks-preg over den!
Passar godt i desse Belzebub-tider, men pengeorgiar og barnedrap over vår Jord.
0
...
skrevet av Eldar, November 20, 2012
Twin peaks er ein magisk okkult følgjetong som jonglerar med psykose og deleriumet på ein liten stad der alle trur dei kjenner alle.
Eg tenkjer den serien har rocka ved verklegheits biletet til bygdenoreg og dei,sett dei på prøve,endra samtale emna rundt kortstokken,og i det heile gjort det vanskeligare for dei å opptre så eplekjekke som dei ellers plar væra.
0
...
skrevet av Lidvar, November 20, 2012
Den helt ekte sjamanen sitter ikke foran fjernsynet og spiser potegull,hun bruker sitt tredje øye når hun vil se noe,eller også en krustall kyle.
Dagens nysjamaner med sine flotte 90 tommers fjernsyn,har nok mere å følge med på en de skulle ønsket var tilfelle.Men så er de også de nye sjamanene,og de lever i den nye tiden,da alt skal stå på G,og gå etter timeplanen,ellers velter de psykisk.
Jeg er selv en gammel type sjaman,men jeg kan nu skrive og sitter her på biblioteket og låner en slik brett med bokstaver og ledning.Ops nå er timen min ute alt.ja j
0
sjamanismens kjerne av ekthet
skrevet av Gudbjørn, November 20, 2012
Ekte sjamaner danser til musikken av regnet,elsker til rytmene fra gaia,leser siste nyheter i skyene,spiser av sitt eget kjøtt og drikker av sitt eget blod.
Ekte for ekthetens skyld er sjamanen,og vis i sitt valg av ord,for han vet at det falske lytter på begge øre,og venter til den dagen da alt som er ekte skal bli falskt før det morfer tilbake igjen,like skinnende ekte som før.
0
...
skrevet av Lil-jee, November 20, 2012
smilies/grin.gif ære være døgnåpne bibliotek for ur-sjamaner
0
...
skrevet av Elfrid, November 21, 2012
Det er nok rett at Twin Peaks skaka bygde-Noreg.
brått var det nokon som kunne skildra det som har vore vanskeleg og å setja ord på før;
At bygdefolk lever meir i tråd med Moder Jord, og at det å leve i barnålsangande skog og fjell åpnar opp for lettare å skimte og gjenkjenne Dyret i den kollektive skog.
Det følgjer ansvar med det å sjå Dyret.
Det er difor det truleg er best å framelske sjamanar med eit islag av Vangsgut i seg.
Den største sjaman i Noreg i dag er vel truleg Petter Stordalen, ein trollmann med peng, fancy kledebunad, dreg damer og samlar inn for gode formål.smilies/grin.gif
Han har og doktor i huset.
0
...
skrevet av Elfrid, November 21, 2012
Det ekje mykje kjekt å vere eit eple.
0
framifrå
skrevet av høhøh, November 21, 2012
mykje framifrå morosamheter
og visdom
ispedd ironi

framifrå
bakfrå

berre det er frå

from me to you

å koble seg på
treng ikkkje berre
vere ein sjamanistisk ting

men det sjamanistiske
heng nært ihop med
livskraft og urbevegelser

heime i si eiga stue
treng man ikkje sladd
Ei svett operaforestilling
i fysisk behag kan vri seg til
mens eksistensens grunnkrefter
roper etter lys i fra det
dypeste innerste mørke
0
...
skrevet av Elfrid, November 21, 2012
Opera?Who cares??!!smilies/shocked.gif sjå på dette!http://www.dagbladet.no/2012/11/21/nyheter/utenriks/mars/curiosity/nasa/24478576/
Space -age -welcome.
0
Opera
skrevet av Phantom, November 22, 2012
O`i care much for the opera.I live for every single act on that old stage....
0
Sjå ! verdensrommet er inni dykk.
skrevet av Prinsepresten, November 22, 2012
Tenk om dei no endeleg har funne denne Jimmy Hoffa !!
Eller,kva om det er ei av oppskriftene til Ingrid Espelid Hovig,som på mystisk vis er havna på mars,nedgroven i sanden.Kva hadde dette gjort med historia,slike me kjenner ho no?. Kva hadde vel ikkje Hovig slekta,kunne sanka inn av ekstra bonusar for ei slik verdsomveltande oppdaging?

0
...
skrevet av Prinsepresten, November 22, 2012
Mennesker har med seg redskaper laget på jorda,men på mars finst det ein anna type liv som ikkje lar seg måle av våres teknologi.Så mens denne roboten kjøyre rundt å ser ingenting,danse små marssvin rundt den og oppå den,og ler seg skakke.
Hadde vi hørt hvordan de lo,hadde nok hele amerika og deres nasa mistet ansikt.
(serious)
0
fæg
skrevet av rikke, January 08, 2013
smilies/grin.gifsmilies/cheesy.gifsmilies/wink.gifsmilies/smiley.gifsmilies/shocked.gifsmilies/tongue.gifsmilies/kiss.gifsmilies/cry.gif
0
...
skrevet av Sara Karlsen, March 26, 2014
Hei, jeg har skoleprosjekt også lurer jeg på om du har et konkret svar på hva som er forskjellen mellom sjamanisme og nysjamanisme?

Skriv kommentar
mindre tekstfelt | større tekstfelt

security code
Skriv inn bokstavene ovenfor i tekstfeltet nedenfor


busy
 


Kopirett © Tre Bjørner Forlag 2022. Redaktør: Ailo Gaup.

Host: Kvisvik Nettutvikling